ondertekenen

Revival van Het Goede Leven

Over Brabant, Het Paradijs, Holarchieën, Transcendentie en nog veel meer mysteries. 

door prof. dr. ir. Nico Baken

Inleiding
Stond ik op het punt om begin deze mooie lente mijn oude faxapparaat weg te gooien, begint hij net te pruttelen. Een fax van mijn vriend Benedictus XVI, de Paus. Of ik commentaar wilde geven op een belangrijke nieuwe interpretatie van het bijbelboek Genesis en meer in het bijzonder op het verhaal van Adam en Eva.

Om het kort te houden, de Schriftgeleerden geloven inmiddels stellig dat Eva niet de opdracht aan Adam heeft gegeven om een appel te gaan plukken van de verboden boom, maar dat ze, terwijl ze deze wat sullige knaap wakker schudde,heeft gezegd:

‘Adam, weet je wat jij vandaag gaat doen?’,
‘Neen?’, antwoordde hij nog slaperig met een minder fijn voorgevoel.
‘Jij gaat vandaag werken knul!’ ...

LEES VERDER