ondertekenen

Onderteken het manifest

Ik ondersteun het gedachtegoed van dit manifest en word ambassadeur van de Verbonden Samenleving.

*
*
* (wordt niet gepubliceerd of verspreid)

Ondertekenaars:

 • Jack van Grunsven - Projectmanager - KWD Resultaatmanagement - 20/12/2017

  Uitstekend initiatief

 • Lia Genee - Eigenaar directeur - Passerel B.V. - 11/12/2017

  De essentie van mijn bedrijf is altijd werken aan verbinding. Verbinding van deel en geheel; van individu en samenleving. Wij doen dat binnen met name non profit organisaties en willen bewustzijn en inzicht wakker maken, dat een ieder zich weer in de samenleving kan plaatsen en verantwoordelijkheid kan nemen voor een deel en daarmee dus voor het geheel.

 • Irmgard Bomers - Eigenaar - WIN Recept - 19/07/2017

  Waardering voor het initiatief. Het manifest past in de visie van WIN op de nieuwe economie en samen sta je sterker.

 • Alice en Peter Olivers-Geurts - geen - 22/02/2017

  Wij onderschrijven dit manifest met volle overtuiging en hebben grote waardering voor de initiatiefnemers hiervan.
  In ons streven naar een betere maatschappij hebben wij , ieder van ons persoonlijk, daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen en naar vermogen hiertoe een bijdrage te leveren.
  Schinnen, 22 februari 2017
  Alice en Peter Olivers

 • Hans Dons - Directeur Zorg - Careflex Zorg Groep - 28/12/2016

  samen 100%
  Onvoorwaardelijk.

 • Paul Jacobuszn van Zwijndregt - Entrepeneur - Lifesave Loopbaan Consult - 25/11/2016

  Vanuit eigen kracht ontwikkelen en loslaten/afstoten van dat wat we normaal/vanzelfsprekend vinden.

 • patrick Dietz - Pre sales architect - Cegeka - 07/10/2016

  Sta achter vele uitspraken en ben zeker verantwoord bezig in deze

 • Willem Fermont - Onafhankelijk - Kunstenaar - 08/09/2016

  Het probleem dat het manifest aankaart is universeel. Vanuit de kunst onderken ik de crisis in onderliggende waarde. De leegte die ontstaan is door de economisering van kunst, en haar catastrofale gevolgen zijn elke dag zichtbaar, met als schamel hoogtepunt het verkwanselen van honderden miljoenen aan enkele topstukken uit de kunst. In plaats van investering in cultuurbesef, de verrijking door kunst en cultuur en de samenleving om te buigen naar een cultuurminnende, zingeving zoekende en verbindende omgeving, worden veel kunstenaars ( en zeer weinig succesvol) gedwongen tot een rat-race op de rand van een bestaansminimum. Daarom deel ik de gedachten die uitgedragen worden in dit manifest, dat oproept tot nadenken over onszelf, ons handelen, onze motieven.

 • Rik Konings - co-foudner - Vidimishi Eindhoven - 04/08/2016

  Ik geloof in een maatschappij waar de de talenten benut en gedeeld worden, waar diversiteit omarmd wordt en mensen de beste versie van zichzelf mogen inzetten los van werk of inkomen. We mogen de kanteling elke dag zelf inzetten, de ABC-tjes in onze eigen woon, werk en leefomgeving zoeken en gewoon doen wat nodig is, goed voelt en waarmee we een voorbeeld voor anderen zijn. Leiderschap begint bij de pioniers die het lef hebben om daar te gaan waar nog niemand ging.

 • Bart Brouwers - Ondernemer, hoogleraar - Media52, Groningen University - 04/08/2016

  Hoe woeliger de tijden, des te belangrijker dit soort statements. Hoe breder het fundament, des te krachtiger het manifest. Vandaar mijn steun. Let's go.

 • Marco Derksen - Oprichter/partner - Marketingfacts - 20/07/2016

  De samenleving is in continue staat van verandering waarbij de verbondenheid van alle onderdelen de richting bepaalt van die verandering. Inzicht hebben en kunnen sturen van die verbonden samenleving is cruciaal voor een duurzame samenleving.

 • Erik van Garderen - KPN - 18/04/2016

  Zeer belangrijk initiatief. Een lange termijnvisie waar de grootste sector in Nederland veel baat bij heeft en die hopelijk leidt tot een meer symbiotische relatie tussen consumenten en bedrijvigheid, als dit ook vorm krijgt op veel andere fronten, waar het nu ook spaak loopt.

 • Eline Wassink - Directeur / Eigenaar - Zinergie, vitaliteitsmanagement - 17/03/2016

  Het gaat om het creëren van verbinding. De mens die zich verbonden voelt met zichzelf, met de ander en met de wereld, zal automatisch zoeken naar oplossingen die goed zijn voor het geheel en voor zichzelf. Dat is het 'All win' principe.
  Het werken aan vitaliteit is van groot belang. Vitale mensen zijn creatief, vol vertrouwen, productief en positief ingesteld. Juist de eigenschappen die we nodig hebben om de samenleving ten positieve te veranderen.

 • Paul Iske - Professor Open Innovation & Business Venturing - Universiteit Maastricht - 21/02/2016

  Als pleitbezorger voor Combinatorische Innovatie steun ik Nico van harte in zijn oproep voor nieuwe verbindingen!

 • ben van gool - voorz. - KOP Kempisch Ondernemers Platform - 30/12/2015

  Het moet anders. Geintegreerd. Niet liniair. In verbinding tussen stad en platteland, vanuit triple P perspectief, multihelix ingestoken, sectoroverstijgend, internationaliserend, innovatief als grondhouding, adaptief in cultuur, clusterexplorerend.
  Een aantal van deze elementen treffen wij aan in het manifest van Nico Baken. Hij gaat in visie nog verder. Uitdaging is het om de visie nader te concretiseren in projecten.

 • John van Dorst - Consultant - KPN - 27/10/2015

  Ook in het liberale NL raken haar ingezetenen steeds meer geketend en verslaafd aan steeds hogere consumptie door de macht van een zeer klein aantal bedrijven/sectoren. De mensen leven steeds meer hun eigen waanwereld in de cocon van de Matrix. Dat het echte leven meer is dan de behoefte aan het bezit van steeds meer materiële zaken is compleet verdampt uit hun geheugen. Change will come.

 • P. Marijnissen - gepensioneerd/adviseur - Assista Juristen B.V. - 07/10/2015

  Eens moeten we ons bezinnen hoe het anders kan, anders moet.

 • Frank den Hartog - Senior Scientist - TNO - 30/09/2015

  En hier dan de steun van iemand die nog niet in hogere managementlagen verkeert maar die al bijna 20 jaar gewoon op de werkvloer probeert daadwerkelijk technische innovatie te realiseren voor de woonomgeving. Dankzij dit manifest begrijp ik waarom dat al die tijd zo moeilijk is gebleken. Woninginnovatie kan alleen transsectoraal succesvol worden. Dat vereist dat mensen (en dan toch vooral: organisaties van mensen!) over hun schaduw, angsten en korte-termijn denken kunnen heenstappen. Helaas blijkt dat voor velen nog gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie durft de eerste te zijn? Misschien dat dit manifest een kritische massa aan collega-innovatoren over de streep gaat helpen.

 • J.Th.F. de Ruijter - maat, maatschap voor bouw- en vastgoedexpertise - R&dR - 22/09/2015

  Geweldig uitgangspunt! Niet alleen voor de oplossing van de crisis, maar als algemeen uitgangspunt voor de oplossing van mondiale maatschappelijke problemen. Hoe is het mogelijk dat de verschillende sectoren elkaar op een onacceptabele manier proberen uit te hollen in plaats van gezamenlijk voor succes te gaan. Er is zijn overheden nodig die deze uitgangspunten dragen en als beleidsuitgangspunt nemen. Samen gaan we het maken!

 • Mirtel Gommans - Interim en initiatiefnemer deel je verhaal - SwitchZin - Deel Je Verhaal - 24/07/2015

  Ik ondersteun een verbonden samenleving en word geraakt door dit manifest. Techniek kan ons heel goed/ geweldig ondersteunen in deze verbinding, maar ik zou nog iets willen toevoegen. Wat me opvalt is hoezeer we gewend zijn geraakt om te leven binnen onze vier muren. Het is niet alleen bedrijfsmatig nodig om over de schutting te kijken en niet 'bang' te zijn voor 'ons hachje' maar te kijken naar bundelen van krachten, ook privé. Als we dingen willen delen, dan begint dat naast openheid over wat we aan krachten hebben om te delen, ook bij openheid geven over onze kwetsbaarheid. ondersteuningsbehoefte en rugzak. Er zijn nog heel veel taboes en gedachtegoed dat 'we het wel alleen kunnen/ moeten kunnen', is heerst schaamte, schuldgevoel, minderwaardigheid etc. Dus onderdeel van het geheel voelen, decentraal organiseren, start bij het openstellen van wat we kunnen, niet kunnen, durven delen en het hebben met elkaar over waarom we leven, waarom dit bedrijf bestaat, waarom wij daaraan bijdragen, waarom ons dingen lukken, niet lukken, uit durven spreken dat we elkaar nodig hebben, het durven delen van onze (mislukte) dromen, verdriet, blijdschap. Als de student met de auto van de werkende buren de oudere bewoner wil ondersteunen met boodschappen. Dan kan een technische tool daarin ondersteunen maar begint het bij durven aan te geven dat je hulp nodig hebt. Naar mijn idee zouden kosten van de gezondheidszorg bijvoorbeeld naast technische hulpmiddelen (domotica) ook dalen als we eerder open zouden durven te zijn over wat er speelt. Bij fysieke klachten gaan we wellicht te snel naar de dokter maar bij psychische klachten laten we het op zijn beloop uit schaamte. En ook daar zit verbinding, sociale uitsluiting, psychische gesteldheid en fysieke gesteldheid hangen met elkaar samen. Ook daar zou ik dus een koppeling en zoiets simpels als openheid kan in mijn ogen ook bijdragen aan een duurzame decentrale samenleving.

 • Colette Chardon - Haptotherapeut - Praktijk Haptotherapie Colette Chardon - 24/06/2015

  Mooi initiatief. Ben er helemaal mee eens dat verbondenheid een belangrijke basis is en dat een omslag van disease management naar health management veel kansen biedt.

 • Renée Blom-Oosterhoff - Oud-wethouder en ondernemer - Blom-Connect - 22/04/2015

  Communicatie en participatie zijn cruciaal voor gemeenteraden en bestuurders in hun veranderende rol richting samenleving en zijn cruciaal om burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersprojecten, en iedereen die een goed idee heeft voor de straat, buurt, wijk of stad in de positie te brengen zodat zij in hun contacten met politici en ambtenaren 'in the lead' komen en blijven. Met mijn bedrijf biedt ik ondersteuning op dit vlak omdat ik geloof in waar de petitie over gaat. Zonder goede communicatie en elkaar leren kennen is het voor een overheid lastig loslaten en blijft de samenleving wantrouwend tegenover de overheid en onwetend van de kansen die zij hebben als zij de overheid partner weten te maken van hun ideeën.

 • Paul Franssen - Project ing. Bodem - Provincie Limburg - 03/04/2015

  Het wordt tijd dat we ons anders gaan organiseren en niet laten organiseren, 'de menselijke maat', is weer gevraagd. Anders verbinden

 • Gabriel Bergmans - Adviseur - GBRL procesmanagement - 02/04/2015

  We moeten deze mooie planeet, waar we zoveel aan te danken hebben, beschermen ten behoeve van de toekomstige generaties en de generaties daarna (vrij naar Brundtland)

 • Marianne de Wolff - Manager P&O - Mansveld Projecten & Services - 21/02/2015

  Het manifest spreekt me omdat het teruggaat naar de mens, wat we zelf kunnen en willen. Het is eigenlijk raar dat we met elkaar ons veroordeeld hebben tot allerlei anonieme systemen die ons leven overnemen en het leven zoveel duurder maken. Wat we zelf kunnen, zelf doen en anders samen maar niet meer anoniem. Binnen bedrijven kunnen we zelf eenzelfde verandering maken in dit denken. Niet meer als werkgever en werknemer tegenover elkaar staan maar deze uitdaging als gelijkwaardige partners aangaan waarbij ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om een betere toekomst voor zichzelf en elkaar te maken.

 • Jacco Rensen - werkzoekend - nvt - 12/02/2015

  Ik hoop van harte dat het gaat lukken, maar er moet nog heel veel werk verzet worden. In de politiek zit in ieder geval GroenLinks op het juiste spoor, nu de rest nog.

 • Rien Brekelmans - bestuurslid - Stichting "Samen werkt 'T " - 12/02/2015

  Onze stichting reikt de plaatselijke politici al jaren oplossingen aan met betrekking tot de WMO, veranderingen in de Zorg, de Partcipatiewet, etc. voor wat betreft mensen met chronische psychiatrische problemen. Echter met geen tot nauwelijks gevolg. Enkele oplossingen / handreikingen uit dit manifest zullen wij gebruiken om bij het college van B&W meer prioriteit te krijgen voor onze doelgroep, met name als het gaat om een zinvolle(re) dagbesteding en (gelukkiger) wonen.

 • Sandra Verbruggen - United4education - 08/02/2015

 • Maria Hermans - nvt - nvt - 08/02/2015

  Ik las in de krant een artikel over Nico Baken en het manifest. Ik ben een vrouw van 75 jaar en kan niet meer aktief meewerken. Maar van zo'n initiatief word ik zo blij en enthousiast, het is zo'n tegenwicht tegen defaitisme en het brengt hoop. Het is ook in lijn met alle spirituele tradities die stellen dat wij EEN zijn... Ik zal de site zoveel mogelijk verspreiden.
  Ik blijf jullie volgen... Sukses, Maria
  verspreiden.

 • Henry van de Ven - CIO - Nutreco - 07/02/2015

  Het is evident dat de huidige economische politiek niet sustainable is. Als econoom en controller maar vooral als nu meer dan 25 jaar leidinggevende in de ict sector, geloof ik dat het "verbinden" een belangrijk onderdeel van de oplossing is.
  De ICT sector heeft hiervoor mogelijkheden gecreeerd die tot voor kort onmogelijk waren. De mens, het individu, het collectief, moet nu het verschil gaan maken.
  Het manifest is een goede inspiratie voor gelijk gestemde.
  Henry

 • Norbert de Melker - raadgever en ballenwerper - GoedeRaad-advies.nl - 20/01/2015

  Laat voortschrijdend inzicht ons nu niet opnieuw weerhouden om een werkelijke systeemtransitie te bewerkstelligen. Meeting of minds en handen ineen!

 • Anna Vogel - (senior) adviseur over leren en gezondheid - Ministerie van EZ en Wellliving - 20/10/2014

  Dit is wat we nodig hebben. Positivisme, eenvoud, visie en daadkracht.......

 • I. Bakker - eigenaar - IBbouwmanagement - 17/10/2014

  En zo is het.

 • Eddy Levering - Vestigingsmanager - Stiho BV - 17/10/2014

  In beweging ! En meer op basis van vertrouwen.
  Mooi !

 • Jan Smit - Partner - Broosz - 17/10/2014

  Mooi en belangwekkend initiatief! Wij faciliteren vanuit Broosz de ontwikkeling naar Nieuw Organiseren, naar organiseren waarin vakmanschap, verbinding en vertrouwen en het primaire proces uitgangspunten zijn. Dat is gauw ook sector-overstijgend. Bij deze transformatie is het verbinden van - en leren tussen - pioniers cruciaal. Communities of Practice kunnen daarvoor een platform bieden waardoor versnelling van het proces plaatsvindt. De uitdaging is ons inziens om de transformatie ook te organiseren vanuit nieuwe 21e eeuwse principes als gelijkwaardigheid en zelforganisatie. Sturing vindt plaats in interactieve netwerken of werkgemeenschappen. Large Group Interventions (Open Space, Worlds Café, Syntegrity ed.), die zijn gebaseerd op deze principes, zijn daarvoor van groot belang. Vernieuwing ontstaat door vernieuwend te organiseren. Daarmee voorkom je dat inspiratie en vernieuwend denken vastloopt in oud sturen, structureren en organiseren! Succes met het initiatief.

 • Fred Janssen - consultant/owner - 2C management - 16/10/2014

  Het manifest is uit mijn hart gegrepen. Ik had het zelf niet beter kunnen formuleren. Het branche (en organisatie) overstijgend denken is velen helaas nog onvoldoende gegeven. De BIG picture ziet men niet omdat men er veel te dicht opstaat. We zien maar een klein deel en denken dat dat het geheel is, analoog aan de fabel van de 7 blinden en de olifant.
  Wat mij wel interesseert is hoe wij de energie van alle ambassadeurs gaan bundelen tot een krachtige stem met daadkracht.

 • Jan van Gilst - directeur - Giverbo - 16/10/2014

  Goed initiatief !

 • Paul H. Teuben - initiator - www.green-deals.nl - 18/09/2014

  Het begint bij jezelf. Gewoon, aan de keukentafel, in het gesprek met je kinderen.

 • Luuc Dekkers - Management Trainee - KPN - 15/09/2014

  In een zoektocht naar hoe het samen beter en slimmer kan, steun ik graag een initiatief waarin de status quo ter discussie word gesteld.

 • Gerard Maassen - voorzitter - Stichting Seniorenschap - 01/09/2014

  Visie, Ambities, Creativiteit en Durf brengt ons andere, ook nieuwe vormen van wonen dat beter aansluit bij het leven van alle dag, nu en vooral in de toekomst.
  Van Zelfredzaamheid naar Samenredzaamheid. Daarom is de pay-off van stg Seniorenschap: "Als het om meer dan alleen wonen gaat!"

 • Christine Kuiper - adviseur sociale innovatie - Movisie - 20/08/2014

  Ik word blij van de geestdrift van dit manifest. Iets wat ik zo mis in de huidige samenleving. De mens is zo intelligent maar benut dit niet ten goede: waarom het nieuwe niet inzetten als je weet dat het oude niet meer werkt? Waarom worden er niet standaard energie-neutrale huizen gebouwd? Waarom hebben we niet een basisinkomen hetgeen veel goedkoper is dan de controle die ons huidige sociale zekerheidssysteem kost? Waarom leeft bijna 10% van de Nederlandse kinderen in armoede? Laten we vanuit een lange termijn perspectief NU gaan handelen!

 • Jelle van der Weijde - Adviseur - Consult4H - 18/08/2014

  Het is duidelijk, het roer moet om en kan om. Maar alleen in verbondenheid kunnen we het Nieuwe Normaal (met minder kan het ook goed leven zijn) vorm geven en accepteren. Samen de schouders eronder en gewoon gaan doen.

 • Harry Welch - Directeur - ServiceCompany - 15/08/2014

  Helemaal mee eens! We zijn verslaafd aan het kopen dingen van die we niet nodig hebben, met geld dat we niet hebben. Dit model is op termijn onhoudbaar. We beseffen dat we de grenzen van onze persoonlijke groei en die van de planeet bereiken. Er is een omslag van denken nodig. In ons werk bij ServiceCompany, introduceren we daarom een manier van werken in (publieke) organisaties waarbij duurzame verbetering van prestaties ten behoeve van klanten centraal staat.

 • Jack Ruibing - Projectdirecteur, serial innovator,ambassadeur/adviseur lectoraat brandweerkunde bij de brandweeracademie - Veiligheidsregio Haaglanden/Instituut Fysieke Veiligheid - 18/07/2014

  Nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd in het kader van een innovatief netwerk ten behoeve van de vergrijzing en extramuralisering middels ketentechniek en met name de respons door de ontwikkeling van de Woonwacht van de brandweer. Doel hiervan is ondersteuning van de woonzorg en wijkverpleegkundige buiten de reguliere uren met First Responders van de brandweer. Dit innitiatief wordt gerealiseerd in de gemeente Stichtse Vecht en zal op korte termijn operationeel zijn.

 • Huub Stiekema - DGA - Interimpoint - 30/06/2014

  Ik werk als adviseur aan digitale transformaties voor bedrijven en overheden en ben het zeer met je manifest eens. De grote vraag is hoe we het sleepanker, onze overheid, hierin meekrijgen. Er is geld genoeg in Nederland om het goed te regelen, maar de mores bij de overheid is nu: burgers trek de broekriem wat aan, dan prikken wij er een gaatje bij. De participatiemaatschappij met elkaar regelen is een goed idee; lastig, maar goed.

 • Stéphanie van Oostrum - Eigenaar - van Oostrum Communicatie & Interim Management - 26/06/2014

  Heel goed! Eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Zo werk ik zelf al jaren en probeer dat bij de mensen en organisaties waarvoor ik werk ook als voorbeeld achter te laten.

 • Petra Hunsche - schrijfster/journalist/redacteur - Schrijf- en advieswerk Lauriergracht - 16/06/2014

  Zo denk en handel ik al mijn hele leven, dus sluit ik graag aan

 • Ton Vermeulen - directeur - De nationale WoonduurVerlenger - 24/05/2014

  dit initiatief is een vorm van maatschappelijk ondernemen zoals ik die voorsta: integraliteit van kennis en oplossingen; burger volledig betrokken; veel meer gedecentraliseerd en dicht bij mensen; maar nu wel aan de slag

 • Anton ten Westenend - social engineer - 360Zuid st. voor Maatschappelijke en Sociale Innovatie - 23/05/2014

  Onmisbaar zo'n richtinggevende en heldere analyse over sectoroverstijgend denken. Over vitaliteit en verantwoordelijkheid. Met concrete voorstellen.

  Die noodzakelijke concretisering zoeken wij (van 360Zuid) in de context.
  In ons geval Limburg en omgeving. Door te werken aan business-cases met aandacht voor maatschappelijke en indirecte opbrengsten.

  Dank voor de inspiratie.

 • Marjoline Delahaye - Inkoper - Valkyrie Guitars - 22/05/2014

  Snel inzetten deze richting op!

 • Berthy van der Jagt - Eigenaar - Valkyrie Guitars - 22/05/2014

  Helemaal goed!

 • Regina van Elst - Bestuurslids - Stichting Fieldlab regio de Kempen - 20/05/2014

  Wij ondersteunen dit manifest en gaan in opdracht van de Kempische burgers aan de slag om zorginnovaties te realiseren.

 • Erik Schepens - Alliander - 15/05/2014

  Waardecreatie door cross-overs tussen sectoren biedt nieuwe kansen. Denken, durven, doen, samen!

 • Doeke van Wieren - Directeur/ architect - TWA architecten - 12/05/2014

  Wij ondersteunen het initiatief van Nico Baken van harte en zijn al enkele jaren bij diverse projecten bezig 'zijn' gedachtegoed te verwezenlijken.

  Doeke van Wieren,
  Architect TWA

 • Paul Janssen - Consultant Sustainability & Cradle-to-Cradle - Tauw - 11/05/2014

  Boeiend en inspirerend manifest. Samen leven, samen doen, samen een toekomst.

 • Ted van Dam - Managing Director - BV Nimag/Suzuki Nederland - 09/05/2014

  het is de hoogste tijd voor een nieuwe instelling. Vanuit het hart, hoofd en buik. Eigenbelang omzetten naar samenwerken. Omwille van de volgende generaties. Bestaande modellen en ingesleten paden blijken hun kracht verloren te hebben en meestal ook tot desastreuze gevolgen te leiden. Samen kunnen we dat veranderen. Waar een intrinsieke wil is vinden we SAMEN de nieuwe weg....het Suzuki team wil daar graag een steentje aan bijdragen

 • Balvers, Marc - Manageing Director - JHB Group F&B Group/VITAM - 08/05/2014

  Het moet anders, het kan anders en we gaat het anders doen. Binnen JHB Group zijn we daar ook al druk mee en binnen VITAM idem.

 • Wijnand Vossestein - Bedenker van de WERKcommunity - DichtBLIJ.nl - 08/05/2014

  De "top-down organisatie" van de samenleving is over. Dat zie je aan steeds meer thema's. Als we dat loslaten en het initiatief niet langer bij de overheid leggen, maar in de samenleving, gebeuren er mooie dingen. Elk initiatief, dat aan die beweging bijdraagt, is meer dan de moeite waard! Dit gedachtegoed sluit hier naadloos op aan.

 • Dennis Nolte - partner - Spoor van Vernieuwing - 07/05/2014

  Spoor van Vernieuwing haakt graag aan bij de krachtige visie van dit manifest!

  Het Spoor doet een oproep aan alle gelijkgestemden van dit manifest om direct in actie te komen en het manifest tot uitvoering te brengen. Wat voor actie?

  Spoor van Vernieuwing.com is een initiatief van een groep ambitieuze sociaal ondernemers die het roer omgooit in Nl. En de potentie (dromen en talenten) uit de samenleving optimaal benut teneinde de kwaliteit van leven te vergroten en de crises het hoofd te bieden. Het Spoor is werkzaam op de domeinen Ruimtelijk Ordening en WMO.

  Het Spoor is in actie gekomen en reist met verschillende voertuigen door Nl, provincie voor provincie. Met Gelderland achter de rug op weg naar Utrecht en Overijssel. Op zoek naar persoonlijke dromen en ideeën uit de samenleving die een verschil maken en met ons tot een doorbraak komen. Vervolgens wordt er een lopend vuur van deze beweging gecreëerd door een creatieve methodiek, social media en app.

  Dit bottom up avontuur wordt versterkt door top down rugwind via provincie en overheid. Het Spoor brengt alle werelden samen voor het nieuwe samenspel van overheid en samenleving en creëert doorbraken in de overheid door systeemwereld weer leefwereld te helpen maken. Aanhaken?

  // 19 mei (14.30- 21.30) - Unconference: spoor van vernieuwing //
  • doorbraken in nieuwe samenspel Gelderland en Utrecht
  • bookrelease met eerste resultaten + methodiek,
  • kick off proces van nieuwe pionierende gemeenten en professionals

  Aanmelden? www.spoorvanvernieuwing.com

 • Charles Smeets - Catalyst for sustainable change - Bamboo Concepts - 06/05/2014

  Een geweldig manifest over kwaliteit van leven. Door verbinding kunnen we de snelheid van verandering bijbenen en kwaliteit van leven behouden voor veel meer mensen.
  “The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
  › Albert A. Barlett, professor emeritus of physics

 • huub stroeks - Bestuurslid Fieldlab Regio de Kempen - Stroeks Academy - 05/05/2014

  Gaarne onderteken ik het manifest. Met behulp van het Fieldlab Regio de Kempen (www.fieldlabdekempen.nl) leveren wij een actieve bijdrage aan de realisatie van de inhoud van het manifest. Graag willen wij onze ervaringen delen met anderen en zodoende meehelpen om Nederland onder andere te inspireren met " Delen is vermenigvuldigen! " Daarbij creëren wij samen de burgers de nieuwe werkelijkheid, " Vooruit naar Vroeger".

 • Martine Teirlinck - Al kennis gemaakt? - 05/05/2014

  "Je kunt jezelf niet kietelen, maar een ander kan dat wel" (uitspraak Daan Roosegaarde). Een verbonden samenleving is gewoon keiharde noodzaak.

 • Joost Burger - joostburger.nl - 05/05/2014

  Ik lever graag mijn bijdrage!

 • Joost Farwerck - Lid Raad van Bestuur - KPN - 04/05/2014

  Een inspirerend initiatief gesteund door steeds concretere plannen - die nodig zijn om de samenleving meer en meer te verbinden.

 • Rob Geilleit - Directeur - IPL Advies bv - 03/05/2014

  Ik sta 100% achter de ideeën van Nico Baken. We lopen vast op de gebaande paden, er is een nieuwe benadering nodig. We zouden allen moeten weten dat sub-optimalisatie niet de juiste weg is.

 • Bob Entius - oud-docent geschiedenis, maatschappijleer en filosoof - gepensioneerd docent en uitgever - 01/05/2014

  als 80-jarige oud-bestuurder in vele gremia treft dit mij direct; ik denk zelf veel na over wat in de maatschappij in ontwikkeling is; hoewel oud-docent geschiedenis ben ik niet van oordeel, dat we terug moeten naar het verleden; wel moeten we waarden van het verleden een nieuwe aangepaste vorm geven in de toekomst; naar mijn mening zou daarin ook moeten passen een herbezinning op begrippen als eigendom, bezit, rentmeesterschap, en de verhouding kapitaal-arbeid.

 • hein van grinsven - strateeg - CPC strategie + coaching - 01/05/2014

  Ik ben blijvend geintrigeerd door de vraag: hoe kunnen we het welbevinden in een samenleving beter en goedkoper onderhouden en vergroten? De verbonden samenleving is een logische en onontkoombare denkrichting

 • Sonja van Meerbeek - Director - TEDxBinnenhof - 29/04/2014

  Een eer!

 • Mathias den Exter - Directeur - Den Exter Interactief - 29/04/2014

  Nog afgezien van de inspirerende inhoud van het manifest geeft de basisgedachte van de verbonden samenleving mij een nieuw ideologisch fundament voor mijn bestaan en mijn rol in de samenleving, Geen kerk of politieke partij meer nodig! Maar ook niet meer als eenling streven naar luxe, genot en eigenbelang.
  Kritiek op bestaande structuren, instituties en organisaties horen we de hele dag. Een wezenlijk perspectief, gebaseerd op aanwezige krachten en kansen in de samenleving horen we maar zelden.
  We kunnen beginnen!

 • Mathias den Exter - Directeur - Den Exter Interactief - 29/04/2014

  Nog afgezien van de inspirerende inhoud van het manifest geeft de basisgedachte van de verbonden samenleving mij een nieuw ideologisch fundament voor mijn bestaan en mijn rol in de samenleving, Geen kerk of politieke partij meer nodig! Maar ook niet meer als eenling streven naar luxe, genot en eigenbelang.
  Kritiek op bestaande structuren, instituties en organisaties horen we de hele dag. Een wezenlijk perspectief, gebaseerd op aanwezige krachten en kansen in de samenleving horen we maar zelden.
  We kunnen beginnen!

 • Sander van Trijen - MD - marketingxs - 28/04/2014

  Geboeid

 • Rik Budel - Innovatiemanager - KPN Lokale Overheid - 28/04/2014

  Alles is aanwezig om te beginnen, bewijzen en verbinden.

 • Suzanne Unck - Projectleider HU Honours / Onderwijsinnovatie - Hogeschool Utrecht - 28/04/2014

  Toe naar onderwijs dat hiertoe opleidt!

 • Peter van Luttervelt - Initiator - Dirk III / EcoDriving Nederland / Global Action plan - 24/04/2014

  Is er een andere manier dan?

 • Ruud van Velthoven - UItgever - Plusbusiness - 23/04/2014

  Dit inspirerende manifest vormt een praktisch handvat om direct mee aan de slag te gaan. Het is oplossingsgericht en in staat coalities te smeden en concrete samenwerking tussen de verschillende partijen te realiseren.

 • Jo Stefens - Project manager "The area" - Open Universiteit - 22/04/2014

  Kern van het project "Creating a brave new Area" is het versnellen van de realisatie van initiatieven gericht op de verbetering van de Quality of Life in de gebouwde omgeving, door over de grenzen van vakgebieden samen te werken aan een duurzame regio. Het manifest van Nico Baken ondersteunt ons idee en onze aanpak.

 • Louis Hiddes - directeur - Mijnwater B.V. - 22/04/2014

  Energie bepaald in hoge mate ons welbevinden van de mens - wij verplaatsen energie tegen hoge kosten over de wereld, het bewerkstelligd spanningen, verstoord verhoudingen en beïnvloed hoe men zich kan ontwikkelen en wetend dat er voldoende energie aanwezig is in de gebouwde omgeving - alleen op het verkeerde moment. Wat ontbreekt is het toevoegen van tijd en intelligentie - verwachting plannen, bufferen, uitwisselen en zuinig zijn met wat ik heb.

 • John Baken - directeur - Overview BV - 22/04/2014

  Om een duurzame samenleving te realiseren zijn structurele veranderingen noodzakelijk, zowel in ons waardenpatroon als in de manier waarop we de economie inrichten. Het manifest is een stap in de goede richting.

 • Hille Meetsma - Directie - VitalinQ Healthy Lifestyle Support bv - 21/04/2014

  Het individu beter inzicht geven in de consequenties van eigen keuzes zal de wereld eenvoudiger maken. Teveel prevaleert de keuze van het systeem.

 • Babette Soegies - Manager Propositie en Markt - KPN Lokale Overheid - 17/04/2014

  Hoe verbonden zijn we vandaag de dag? U en ik, met elkaar...
  De Verbonden Samenleving, laten we het gaan doen.

 • Geert Jan Dirven - CEO - Greeniant - 14/04/2014

  Greeniant is een bedrijf wat zich richt op energy-efficiency. Immers, de beste manier om energie te besparen is ze niet (onnodig) te gebruiken! Greeniant stelt consumenten in staat verspilling tegen te gaan. Door met hele simpele en goedkope middelen de consument te informeren op energieverbruik op apparaat-niveau èn een vergelijk te maken (bijv. met het verleden, een doel, best-in-class producten) kan de consument actie nemen. De consument wordt actief betrokken bij de energy-switch en krijgt direct de voordelen. Persoonlijk ben ik -als ICT-er- er van overtuigd dat de vele coördinatie-vraagstukken die Nico beschrijft met technologie opgelost kunnen worden. Greeniant zal zich als ontwikkelaar van dezze technologieen manifesteren als een gids voor de energie-consument van vandaag naar de prosumer van morgen.

 • roland van straten - technisch directeur - op persoonlijke titel - 14/04/2014

  Sociaal-maatschappelijke veranderingen en techniek gaan samen op richting een slimme samenleving. Ook met slimme steden in het achterhoofd een initiatief dat niet alleen gesteund moet worden, maar uitgevoerd!

 • roland van straten - technisch directeur - op persoonlijke titel - 14/04/2014

  Sociaal-maatschappelijke veranderingen en techniek gaan samen op richting een slimme samenleving. Ook met slimme steden in het achterhoofd een initiatief dat niet alleen gesteund moet worden, maar uitgevoerd!

 • Carin Laarman - Eigenaar zelfstandig adviesbureau - Laarman Groen Adviesbureau en Interim Management - 14/04/2014

  Ook groene initiatieven op lokaal niveau kunnen een groots effect hebben voor de samenleving. Verbindingen tussen mensen en de natuur - daar wil iedereen aan bijdragen.

 • Inge Broere - Project motivator - ZZp-er - 14/04/2014

  Actie!

 • kathy haenen - ZZP - Muziek in Beweging - 12/04/2014

  Alles hangt samen. Het vraagt om wakkerheid voor de gezamenlijke intentie en de route die we als organisatie, samenleving en mensheid volgen. Respect voor de aarde en al het leven op aarde. Tijd om onszelf weer te gaan ervaren als onlosmakelijk deel van een eindeloos groot, samenhangend, levend geheel. Zorg dragen voor jezelf ligt dan in het verlengde van bijdragen aan het geheel ... dat ons draagt en verzorgt.

 • Jan van den Broek - Veelzijdig duurzaam communicator - jbcv - 12/04/2014

  De vierde P die Prof. Baken met 'pneuma' toevoegt aan de oorspronkelijke 'People, Planet, Profit -gedachte' maakt zijn gedachtengoed voor mij pas echt compleet!

 • Estella Franssen - projectmanager en woordvoerder - Ulebelt en Aardehuis - 11/04/2014

  Meebouwen aan een andere wereld waarin het leven in al zijn facetten centraal staat, daar steek ik al mijn tijd en energie. Het failliete systeem moet echt worden losgelaten. Hoog tijd! Ik ondersteun dit manifest van harte.

 • Helma Derksen - directeur - Qoya T'ika - 11/04/2014

  Je verbonden voelen met jezelf, de aarde/planeet en elkaar maakt dat je je vanzelf verantwoordelijk gaat voelen voor wat daarmee/in gebeurt. Gezonde relaties, een gezonde schone aarde, een gezond lijf en welzijn zijn dan het aangename gevolg. Geld verdienen wordt dan al minder belangrijk en kan beter benut worden.

 • Willem Hendrik de Groen - Oprichter-handlanger :) - (BPU)- lokaal activistisch initiatief - 11/04/2014

  Ik kan me prima vinden in het statement.

 • Eveline Reijenga - Communicatieadviseur - Den haag in Transitie - 11/04/2014

  Steeds meer mensen gaan het inzien dat we in een verkeerd systeem terecht zijn gekomen. Het kan en moet anders voordat we onszelf dubbel zo hard tegenkomen, en dit op alle fronten.

 • Belinda - Groen Gelukzaaier/Edutainer - De Groen Geluk Troubaboer - 11/04/2014

  Aan de basis van een gezonde samenleving ligt een gezonde voedingsbodem. Wereldwijd is de voedingsbodem vechter verschraalt en vergiftigt . Helaas geld dit ook voor de manier waarop diegenen aan de top van de Machtspiramide zich verhouden tot de mensen aan de basis van de piramide. Om de samenleving gezond te maken dienen we Groen Geluk te zaaien, planten, oogsten en te verspreiden. NIet alleen om een gezonde voedingsbodem in de Aarde te kweken maar ook om weer gezonde relaties met onszelf, medemens en onze (natuurlijke) omgeving te creeeren. Wanneer je eenmaal Groen Geluk zaait, plant het zich net als Onkruid overvloedig voort. De Natuur zelf kent geen gebrek, het is de mens die zichzelf of een ander in gebrek stort of houd.

 • Hann van Vugt - ZZP - Omarm - 11/04/2014

  Reforce ... Refocus las ik al ... Ja Dus ....

 • Hann van Vugt - ZZP - Omarm - 11/04/2014

  Herstructurering in aller belang dringend aan de orde NU !

 • Pieterjan Schmeits - Partner/directie - Concreet Adviseurs - 11/04/2014

  Een fantastisch "verbindend" initiatief, dat nu ook concreet gemaakt moet worden en implementatie verdient. Niet langer woorden, maar daden.

 • gerdien - eigenaar - de kracht van ambacht - 09/04/2014

  de mens moet centraal staan. nu staat geld te veelcentraal. als de mens in het midden wordt gezet, kan dit niet leiden tot jaloezie en tekortkomingen. geld blijft een slechte motivatie en brengt te veel onderscheid in mensen. laat mensen zichzelf maar onderscheiden door veelzijdigheid en niet door een gezamenlijke eenheidsworst in handen van de aandeelhouders. geef mensen de mogelijkheid om hun mogelijkheden te ontwikkelen.

 • Marion Kremer - Directeur Corporate Marketing - KPN - 09/04/2014

  Dit is waar het over gaat!

 • Jantine Liesting - Adviseur kwaliteit - Marente - 08/04/2014

  Eindelijk helder verwoord waarom harde maatregelen genomen moeten worden.

 • Mariël van der Linden - Principal Consultant - KPN - 08/04/2014

  Iedereen die van een afstand hier naar kijkt, ziet de voordelen. Het vraagt van ons allen persoonlijk leiderschap om korte termijn eigenbelang te ontstijgen, oog te hebben voor elkaar en onze omgeving en met dat in het achterhoofd te gaan voor lange termijn win-win, zodat alles en iedereen er beter van wordt. Ik hoop dat de noodzaak hiervoor gevoeld wordt en wij gezamenlijk starten de olietanker te draaien.

 • Han Wijns - Founder/Directeur - Develop2Create - 08/04/2014

  Ik steun Nico volledig in het transsectorale denken en handelen.Natuurlijk gaat het om het initiatief van het individu. Daarnaast om nieuwe vormen waarin we waarde creëren voor elkaar en onze omgeving, in de brede zin van het woord.Op dat punt kunnen we ook leren van andere culturen en samenlevingen die niet het pad van verzorgingsstaat,geld als drijfveer en het individu als het hoogste goed, hebben gevolgd.

 • Tim van Dam - Business Development - KPN - 08/04/2014

  This manifest provides a beautifull vision about how our society could improve the quality of life for everyone.

 • Jaap Koper - Freelancer - Freelancer - 08/04/2014

  De sociale samenhang wordt weggeslagen en ik denk dat we steeds meer naar een moderne vorm van slavernij gaan, vanwege oplopende schulden.,,

 • Willems, Léonne - Oprichtster en organisatiecoach - MéTalangue - 08/04/2014

  I'm starting with the (wo)man in the mirror! Als jij dat ook doet, zijn we zo aan de befaamde 20% die zorgen voor de tipping point.

 • Ralph van Leeuwen - Scheidingsmediator / coach - De Mediator / Praktijk De Wijze Wolf - 08/04/2014

  De maatschappij is er klaar voor! Alles is er al.

 • Anand Swami Persaud - Eigenaar/Trainer/Coach - The Blooming Human - 07/04/2014

  Fantastisch initiatief!! Ik doe graag mee!

 • Simone Rosier - Communicatie trainer - Groepswijs - 07/04/2014

  Voel me enthousiast na het lezen van het manifest, om de uitnodiging om vanuit verschillende grote werkvelden hier werk van te maken. Daar sluit ik me graag bij aan met mijn communicatie trainingen in onderwijs en opvoeding, omdat ik ervaar dat als we aandacht schenken aan wat voor ieder van ons werkelijk belangrijk is, nieuwe en voor de hand liggende oplossingen binnen handbereik aanwezig zijn. En gewoonten van betrokkenheid en verantwoordelijkheid verschuiven naar wederkerige inzet.

 • Henri Smits - Directeur - Trifaire BV - 07/04/2014

  " De verbonden samenleving " was al erg belangrijk maar wordt in de toekomst nog veel belangrijker. Prof.dr.ir. Nico Baken rijkt de oplossingen aan waarbij de sociale infrastructuur een bijdrage levert aan om te komen tot een goede en comfortabele samenleving.

 • ricky sanderse - vrijwigger voedselbank nuenen - familie - 06/04/2014

  Geweldig manifest van Nico Baken

 • Dick de Rijke - medeoprichter - Burgerkracht Oudehaske - 04/04/2014

  Prof.dr.ir. Nico Baken geeft op een heldere manier aan wat er fundamenteel mis zit in onze samenleving. Jarenlange centralisatie met bijbehorende schaalvergroting hebben de wortels van onze samenleving aangetast. Bovendien zijn we door bijkomende specialisatie en verzuiling niet meer in staat adequaat te reageren op grote veranderingen. In plaats van gezamenlijk, vanuit verschillende disciplines, terug te gaan naar de tekentafel en de problematiek in zijn geheel te aanschouwen proberen we krampachtig in de zuilen nog verder te specialiseren. Nico maakt glashelder dat dit niet meer volstaat. We zullen weldoordachte sectoroverstijgende innovaties moeten doorvoeren om de huidige problematiek het hoofd te kunnen bieden. De kracht van Nico is om dit niet alleen theoretisch te benaderen maar vooral om dit ook om te zetten in praktische daadkrachtige oplossingen.
  Mijn diepste respect!

 • Wally Keijzer-Broers - Promovenda - TU Delft - faculteit TBM - 04/04/2014

  Met elkaar zorgen voor het Goede Leven (Smart Living) sluit aan op mijn promotie onderzoek aan de TU Delft. Waarbij een sociale infrastructuur wordt ingezet om burgers te helpen om comfortabel in de eigen omgeving te leven en de balans wordt gezocht tussen de 4 P's: People, Planet, Profit en Pneuma (zingeving). Verbinden is de eerste stap.

 • Richard Lamb, MSc - TrendStrateeg & Futuroloog - Bureau TrendWatcher.com & TrendRede - 01/04/2014

  prof. dr. ir. Nico Baken slaat met zijn manifest 'De oplossing van de crisis kost niets' wederom de spijker op zijn kop. Mijn ervaring de afgelopen jaren is dat hij doorlopend zijn tijd ver vooruit is, hetgeen soms tot onbegrip leidt in zijn omgeving maar dat is slechts van tijdelijk aard. Het manifest sluit bovendien inhoudelijk naadloos aan bij onze jaarlijkse Trendrede en TrendsVerwachting.

 • Sybren Bosch - Voorzitter - Studenten voor Morgen - 01/04/2014

  Als landelijk studentennetwerk zien wij een energieke samenleving, vooral binnen studenten en starters, die heel veel energie hebben. Door verbindingen te leggen kan er veel, en kunnen we samen werken aan een duurzame toekomst!

 • Dick Hissink - Sales Director BT Benelux - Dassault Systemes - 31/03/2014

  Game changing innovation needs the connection of the dots !

 • Kees van Leeuwen - hoogleraar water management - KWR/Universiteit Utrecht - 27/03/2014

  Ik hou me bezig met water in de stad, waar we binnenkort bijna allemaal wonen. Water is een verdelingsvraagstuk, maar vooral een governance crisis.
  Op 24 april hou ik mijn oratie "water in de stad" aan de UU en de kernboodschap is: "reframe, refocus, radically". Dit sluit wel aan: http://vimeo.com/90174087

 • Lucas Schouten - Directeur - MCS ARBO - 26/03/2014

  geef me een druppel en ik ken de oceaan

 • Jim Stolze - organisator TEDxAmsterdam - 25/03/2014

 • Ab van der Touw - ceo Siemens Nederland - 25/03/2014

 • Nardo Veldhuijzen - ceo Careflex Zorggroep - 25/03/2014

 • Marlies Veldhuizen van Zanten - voormalig staatssecretaris vws - 25/03/2014

 • Elise Verberg - inspirator BedrijfsMotivaties - 25/03/2014

 • Louise Vet - directeur nioo - 25/03/2014

 • Piet van der Wal - partner Umenz - 25/03/2014

 • Margrietha Wats - partner Galan Groep - 25/03/2014

 • Rodney Weterings - bestuurskundige, wethouder Tilburg - 25/03/2014

 • Herman Wijffels - econoom, professor duurzaamheid en maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht - 25/03/2014

 • Guus van Montfort - voorzitter bestuur ActiZ - 25/03/2014

 • Marc Mulders - beeldend kunstenaar - 25/03/2014

 • Jan Oeij - Impact by Creativity IbC - 25/03/2014

 • Paul van Pelt en Aart Wijnen - directeur De Twee Snoeken - 25/03/2014

 • Monique Philippens, Thomas Reichel, Ruud Belleflamme, Eileen Heydari Azad en Tim van Dam - management kpn - 25/03/2014

 • Peter Portheine en Marieke van Beurden - directeur en programmamanager Slimmer Leven 2020 - 25/03/2014

 • Kees Rovers - ceo Close the Gap - 25/03/2014

 • Wil van Ruiten - woordvoerder 3 huurkoepels Breda - 25/03/2014

 • Trudy Sas - docent en organisator Pepptalx - 25/03/2014

 • Michel van Schaik - directeur gezondheidszorg Rabobank - 25/03/2014

 • Gerald Schotman - cto Shell - 25/03/2014

 • Arnoud Six - partner Sense and Flow - 25/03/2014

 • Jan Kluytmans - professor aan de vu en arts-microbioloog Amphia ziekenhuis Breda - 25/03/2014

 • Dirk de Koning - directeur Explore - 25/03/2014

 • Gerd Leers - "ex burgemeester Maastricht - 25/03/2014

 • Jan Pieter Lokker - burgemeester van Noordwijk - 25/03/2014

 • Gerrit van Loo - directeur Vrumona - 25/03/2014

 • Peter Luijten en Heidi Hamers-Hajduk - Hoogleraar umc Utrecht, cso ctmm, resp. ceo ctmm - 25/03/2014

 • Jan Mengelers - ceo tno - 25/03/2014

 • Pieter de Meijer en Bart Grol - directeur help Lifestyle - 25/03/2014

 • Paul Meijer - directeur Pool Worldwide - 25/03/2014

 • Marjan Minnesma - vz Urgenda - 25/03/2014

 • Maria Molenaar - ceo Woonstad Rotterdam - 25/03/2014

 • Koen Dittrich, Nico van Meeteren, Niek Snoeij en Gerard Zwetsloot - TNO - 25/03/2014

 • Menno van Doorn - directeur ViNT-Sogeti - 25/03/2014

 • Marc Eggermont - algemeen directeur Woonbedrijf Eindhoven - 25/03/2014

 • Astrid Elburg - directeur Elburg Consultancy - 25/03/2014

 • Brian Esselaar - Esselaar Associates - 25/03/2014

 • Rob Fastenau - decaan TU Delft - 25/03/2014

 • Teun Gautier - directeur De Groene Amsterdammer - 25/03/2014

 • Christward Gradenwitz - eerste plv griffier van de Eerste Kamer - 25/03/2014

 • Theo ten Hagen - partner Lumina Learning - 25/03/2014

 • Machteld Huber - onderzoeker Louis Bolk Instituut - 25/03/2014

 • Dennis Kerkhoven, Marcel de Berg en Jacqueline Rempt - bestuur Nulpuntnul - 25/03/2014

 • Ab Klink - raad van bestuur/bestuurslid vgz - 25/03/2014

 • Nico Anten - coo Connekt - 25/03/2014

 • Jacko d'Agnolo - partner BoerCroon - 25/03/2014

 • Ellen Bos en Arjella van Scheppingen - directie Value2Share - 25/03/2014

 • Alexander Collot d'Escury en Tom Francken - CEO en CfO Desso - 25/03/2014

 • Gert-Jan Cornel - projectleider Stichting Living Lab voor Zorginnovaties - 25/03/2014

 • Dadara - kunstenaar en directeur Exchanghibition Bank - 25/03/2014

 • Hans Dalmeijer - directeur De tekstgroep - 25/03/2014